In deze algemene informatie wordt nader uitleg gegeven over de narcose en de gang van zaken op de dag van een behandeling. Geef veranderingen in uw gezondheidstoestand te allen tijde aan ons door.

De Narcose

De Anesthesioloog:

Dit is de arts die zich gespecialiseerd heeft in de verschillende vormen van anesthesie en de pijnbestrijding rondom de ingreep. De anesthesioloog houdt zich bezig met de vitale functies zoals de ademhaling, hartslag en de bloeddruk. Deze functies worden tijdens de behandeling continu bewaakt.

Tevens zorgt de anesthesioloog voor adequate pijnbestrijding tijdens en na de behandeling. De anesthesioloog werkt samen met een anesthesiemedewerker en zij houden u continue onder controle zodat de tandarts zijn of haar werk kan doen.

In onze praktijk werken wij met anesthesiologen en anesthesiemedewerkers die tevens werkzaam zijn in een ziekenhuis. Al onze anesthesiologen hebben een BIG registratie, dit geldt overigens ook voor onze tandartsen!

Voor meer informatie kunt u de volgende website bekijken: www.bigregister.nl

Algehele Anesthesie oftewel Narcose:

In het A.T. & N.C. BV wordt de tandheelkundige behandeling uitgevoerd onder algehele anesthesie oftewel narcose.

Voordat u de narcosemiddelen krijgt toegediend, wordt de bewakingsapparatuur aangesloten. U krijgt plakkers op de borst om de hartslag te meten en een sensor op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te controleren. De bloeddruk wordt gedurende de behandeling aan de arm gemeten.

De algehele anesthesie wordt gestart:

Via een prik in de elleboog, onderarm of hand wordt het infuus aangebracht. Na het aanbrengen van dit infuus wordt het slaapmiddel Propofol en de pijnstiller Remifentanil toegediend. Deze middelen worden precies gedoseerd op leeftijd, lengte en gewicht. Zodat u de juiste hoeveelheid medicijnen krijgt toegediend.

Omdat het slaapmiddel direct in de bloedbaan terecht komt, zult u snel in slaap vallen. Hierna wordt de algehele anesthesie in stand gehouden door continue toediening van medicatie. Tijdens het in slaap vallen kan het slaapmiddel soms kortdurend een warm tot licht brandend gevoel geven in de hand, arm en schouder.

Het slaapmiddel dat wij gebruiken werkt snel. Omdat het slaapmiddel door het lichaam ook weer snel wordt afgebroken, bent u na de behandeling al weer vlug wakker.

Bij prikangst is het mogelijk om een verdovende pleister (Rapydan) op de huid te plakken, zodat u vrijwel niets van de prik voelt. Het duurt ongeveer 30 minuten voordat deze pleister goed werkzaam is.

Nasale Intubatie:

Wanneer u onder algehele anesthesie bent wordt er via uw neus een buisje ingebracht om u te kunnen beademen. Deze nasale tube kan wat irritatie in de neus, achter in de keel of bloedneuzen geven, soms kan dit tot enige dagen na de behandeling aanhouden en is verder niet gevaarlijk.

Body Mass Index (BMI) en gewicht:

Om een veilige algehele anesthesie te kunnen garanderen is er een maximaal toelaatbaar gewicht. Dit maximale gewicht is afhankelijk van uw BMI.

Boven een BMI van 35 vindt de Inspectie van Volksgezondheid dat algehele anesthesie in een ziekenhuis moet worden gegeven ivm verhoogd risico op complicaties. Daarom is het opgeven van de juiste lengte en gewicht zo belangrijk voor uw eigen gezondheid. Bereken bij twijfel zelf uw BMI op onze website.

Voor kinderen die minimaal 6 jaar zijn, is er een minimum gewicht van 15 kilogram. Hieronder is het niet mogelijk om bij ons te worden behandeld.

Voor uw veiligheid wordt uw lengte en gewicht tijdens de eerste keer dat u in onze praktijk komt nagemeten. Hierbij is onze weegschaal bepalend voor de BMI.

Waarom moet ik nuchter zijn voor een behandeling?

Voor een algehele anesthesie is het belangrijk dat u van tevoren niets gegeten of gedronken hebt. Uw maag moet tijdens het inslaap maken leeg zijn. Mocht dit niet het geval zijn, kan de maaginhoud de longen inlopen waardoor een levensgevaarlijke situatie ontstaat. Wij houden ons daarom streng aan het nuchterbeleid.

Hoe lang van te voren moet ik NUCHTER zijn?

Is uw behandeling VOOR 12.00 uur gepland dan:
Vanaf 00.00 uur ’s-Nachts

Eten:     Niets

Drinken: tot 2 uur voor uw afspraak alleen water, maximaal 2 glazen en geen andere dranken.

Is uw behandeling NA 12.00 uur gepland dan
Tot 06.00 uur ’s-Ochtends

Eten:     2 beschuit met jam of kaas, niets anders!

Drinken: tot 2 uur voor uw afspraak alleen water, maximaal 2 glazen en geen andere dranken.

  • Om 20 minuten voor uw behandeling aanwezig zijn, houdt rekening met files.
  • 2 uur voor uw behandeling 2 tabletten paracetamol(van 500 mg) innemen met een slokje water
  • Piercings in het gezicht en of mond te verwijderen
  • Niet te roken
  • U zorgt voor een persoonlijke begeleiding die met u meekomt en u met de auto naar huis brengt
  • Voor de dames: make-up, lenzen, nagellak / kunstnagels zijn niet toegestaan
  • Voor de heren: lenzen zijn niet toegestaan

Om mee te nemen

  • Handdoek
  • Trui/Vest
  • Identiteitsbewijs

Indien u niet nuchter op uw afspraak verschijnt, waardoor de behandeling niet door kan gaan, zullen wij u de volledige kosten van de narcose in rekening brengen. Wij hanteren het nuchterheidbeleid conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). Wij gaan ervan uit dat u het nuchterbeleid omwille van uw eigen veiligheid opvolgt.

Na de behandeling:

Na de behandeling brengen de anesthesioloog en de anesthesiemedewerker u in een rolstoel naar een ruimte om verder goed wakker te worden, de verkoeverkamer. Dit is een aparte ruimte naast de behandelkamer. De anesthesioloog en de anesthesiemedewerker zien erop toe dat u rustig bijkomt van uw behandeling. U kunt zich kort na de behandeling nog slaperig voelen en af en toe wegdommelen. En u dient rekening te houden met eventuele napijn.

Postoperatief beleid en vervoer huiswaarts:

Omdat wij gebruik maken van kortwerkende middelen is een lange uitslaapperiode niet noodzakelijk. Over het algemeen is het ontwaken en het naar huis kunnen binnen het uur te realiseren.

Na de algehele anesthesie mag u absoluut niet zelf naar huis rijden. Ook mag u niet met het openbaar vervoer naar huis. U moet er voor zorgen dat u door een volwassene begeleid wordt die u met de auto naar huis brengt.

Zorg dat u bij thuiskomst niet alleen bent en doe het thuis de eerste 24 uur na de behandeling rustig aan. Ons advies is de dag na uw behandeling vrij te nemen.

U wordt ten strengste afgeraden om op de dag van de behandeling voor kleine kinderen te zorgen, of zware machines te besturen.

Bijwerkingen van algehele anesthesie:

Thuis kunt u zich nog wat slaperig voelen en kunt u pijn krijgen. Heeft u een zwaar, pijnlijk of kriebelig gevoel achterin de keel, dan komt dat door het buisje dat tijdens de behandeling in uw keel zat. Die irritatie verdwijnt vanzelf binnen een aantal dagen. U kunt eventueel hiervoor een keelpastilles een ijsje of thee met honing nemen.

Is algehele anesthesie veilig?

Door verbetering van de bewakingsapparatuur, het beschikbaar komen van moderne geneesmiddelen en door een goede opleiding van de anesthesioloog en diens medewerkers is anesthesie tegenwoordig zeer veilig.

Ondanks alle zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te voorkomen. Zo kunnen er bijvoorbeeld allergische reacties op medicijnen optreden.

Het optreden van complicaties door de anesthesie hangt vaak samen met uw gezondheidstoestand voor de behandeling. Daarom is het belangrijk om alle vragen over uw gezondheidstoestand volledig en juist te beantwoorden.

Vraag ons gerust of de anesthesie in uw geval bijzondere risico’s met zich meebrengt. U kunt dit kenbaar maken door op het medische vragenformulier aan te kruisen dat u een gesprek wil met onze anesthesioloog.

Een van onze medewerkers zal u dan benaderen om een afspraak te maken.

Met vriendelijke groet,

Marc Scot, Anesthesioloog directie Stichting Extramurale Anesthesiologie

Uw gezondheid

Voordat u definitief naar ons toe komt ontvangt u van ons een medische vragenlijst. Deze dient u naar waarheid volledig in te vullen en te retourneren. Aan de hand van de door u zelf ingevulde medische lijst beoordeelt één van onze vaste anesthesiologen of het medisch verantwoord is om u bij ons in de praktijk te kunnen behandelen.

Indien de anesthesioloog uw medische vragenlijst heeft ingezien en heeft goedgekeurd, houdt niets u tegen voor het maken van een afspraak voor de narcose behandeling.

Op de medische vragenlijst kunt u ook aangeven of u telefonisch contact of een afspraak wilt maken met een van onze anesthesiologen. Bij onze anesthesioloog kunt u al uw vragen stellen m.b.t. de algehele narcose. Patiënten vanaf 60 jaar dienen bij de medische vragenlijst een recent ECG toe te voegen, hiervoor ontvangt u van ons een brief voor uw huisarts of afdeling Cardiologie van een ziekenhuis.

BMI berekenen

Body Mass Index

In onze praktijk werken wij met de BMI, Body Mass Index, boven een maximum BMI van 35 is er een verhoogde kans op het krijgen van ademhalingsproblemen en vindt de Inspectie van Volksgezondheid dat een narcose dan in een ziekenhuis moet worden gegeven. Daarom is het opgeven van de juiste lengte en gewicht belangrijk voor uw eigen gezondheid.

Bereken bij twijfel bereken HIER  uw BMI (Body Mass Index)

Wilt u meer informatie of heeft u vragen neem dan contact met ons op.