Sinds de opening in 2005

Weten mensen zoals u de weg te vinden naar de Narcose Tandarts in Alphen aan den Rijn. U kunt terecht voor alle behandelingen en onderhoud van uw gebit, van cariës tot volledige gebitsrenovatie.

Het verschil met de reguliere tandarts is dat wij onze patiënten onder narcose behandelen. De anesthesioloog en zijn assistente zorgen hierbij voor een veilige en pijnloze behandeling en daardoor heeft de tandarts alle tijd om zijn of haar werk te kunnen verrichten. In onze praktijk werken uitsluitend zeer goed opgeleide en ervaren tandartsen en anesthesiologen.

Wij zijn er voor mensen met: Angst voor de tandarts (behandeling); Kinderen vanaf 6 jaar met een gewicht van min. 15 kg; Volwassenen tot 85 jaar. Vanaf 60 jaar is een recente ECG verplicht; Mensen met een lichamelijke handicap of bijvoorbeeld autisme.

*Uiteraard wordt er eerst aan de hand van een medische vragenlijst beoordeeld of het verantwoord is dat u bij ons in de praktijk geholpen kunt worden.

Tarieven

De tandartstarieven 2024 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De omschrijvingen en prestatiecodes van 2024 zijn bij sommige codes ten opzichte van het jaar 2023. Zorgverzekeraars verwijzen naar het document met de tandartstarieven als de beleidsregel Tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit. Lees hier meer over de tarieven.

Eerst een intake

Wij beginnen altijd met een kennismakingsgesprek, oftewel een intakegesprek. Dit gesprek heeft u met één van onze tandartsen. Er wordt besproken wat voor u de mogelijkheden zijn en natuurlijk wordt er ook geluisterd naar uw wensen en behoeften.

Foto van uw gebit

Tijdens de eerste kennismaking zullen wij een röntgenfoto maken van uw gebit. De röntgenfoto maken is geheel pijnloos en duurt hooguit 20 seconden. Deze röntgenfoto wordt gebruikt om o.a. de stand van de wortels van uw tanden en kiezen te bekijken.

Begroting

Na afloop van het intakegesprek ontvangt u van ons de begroting. Op deze begroting worden de prestatiecodes weergegeven die voor u gelden. Het tarief van het intakegesprek wordt berekend aan de hand van twee prestatie codes namelijk C012 en een X21 en de kosten hiervoor zijn: € 211,20 (tarief 2024) Deze dient u na het intakegesprek te betalen. Indien u een tandartsverzekering heeft kunt u de declaratie indienen bij uw verzekeringsmaatschappij.

Tip: Schrijf van te voren uw vragen op, vanwege de spanningen kan het zijn dat u deze vergeet te vragen aan de tandarts. Uiteraard kunt u de vragen ook per e-mail of telefonisch aan ons stellen.

Verwijzing van uw eigen tandarts?

De Narcose tandarts is géén concurrent van de gewone tandarts. Integendeel. De meeste patiënten die in contact komen met ons hebben een verwijzing van hun eigen tandarts gekregen en het andere deel van onze patiënten neemt naar een lange angstperiode toch de stap om een tandartsbehandeling te ondergaan maar dan wel onder narcose.

Verwijzing van uw tandarts

Indien u een eigen tandarts heeft adviseren wij u om contact op te nemen met hem of haar om aan te geven dat u een tandartsbehandeling onder narcose wilt laten uitvoeren. Uw tandarts moet dan een verwijzing maken naar onze praktijk. Het is wel van belang dat wij een gedetailleerde verwijzing inclusief röntgenfoto’s krijgen. Zodra wij de verwijzing hebben ontvangen kunnen wij het proces voor u in werking gaan zetten. Na uw behandeling bij ons in de praktijk zullen wij uw tandarts een verslag sturen wat er precies bij u gedaan is. Voor toekomstige controles en behandelingen kunt u dan weer bij uw eigen tandarts terecht.

Wat moet u doen?

Neem contact op met uw eigen tandarts; Vraag een doorverwijzing naar de Narcose Tandarts Alphen aan den Rijn aan; Laat een gedetailleerde verwijzing inclusief röntgenfoto’s van uw tandarts doorsturen naar de Narcose Tandarts info@narcosetandarts.nl
Zodra wij de verwijzing en uw gegevens hebben ontvangen zullen wij contact met u opnemen.