Verwijderen van verstandskiezen onder Narcose?

info@narcosetandarts.nl| 0172 – 497 450

U bent bij de eigen tandarts geweest en hebt te horen gekregen dat 1 of meerdere verstandskiezen verwijderd moeten worden en u ziet er erg tegen deze behandeling op?

Niet nodig! Bij ons is het mogelijk om de verstandskiezen onder narcose te laten verwijderen.  U kunt aan uw tandarts vragen of hij u een verwijzing kunt geven voor het verwijderen van de verstandskiezen onder narcose. De verwijzing en foto’s kunnen dan per mail aan ons verzonden worden.  Indien u geen verwijzing heeft, kunt u zelf een afspraak bij ons maken.  Dan plannen we eerst met een intake gesprek, waarbij wij beginnen met het maken van 1 totaalfoto van uw gebit en de tandarts vervolgens een behandelplan maakt en uiteraard ook een begroting vaststelt. Er zijn wel kosten verbonden aan deze intake verbonden, als u verzekerd bent voor de tandarts worden deze kosten volgens polisvoorwaarden vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Wordt het verwijderen van verstandskiezen onder narcose vergoed?

Verwijderen van verstandskiezen

Ditzelfde geldt voor de behandeling. Bent u verzekerd? Dan worden de tandheelkundige kosten van het verwijderen van uw verstandskiezen vergoed volgens uw polisvoorwaarden. Narcosekosten zijn altijd voor eigen rekening, helaas worden deze niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Wilt u snel geholpen worden?

Meestal kunt u op korte termijn terecht voor het verwijderen van verstandskiezen onder narcose, dit in tegenstelling tot de wachttijd in een ziekenhuis bij de afdeling kaakchirurgie. Daar is de wachttijd vaak langer dan drie maanden, wij streven ernaar het verwijderen van verstandskiezen binnen drie tot vier weken in te plannen.

Heeft u nog vragen over het trekken van verstandskiezen onder narcose?

Heeft u nog vragen over het trekken van verstandskiezen onder narcose in onze praktijk? Aarzel niet en neem contact met ons op, per telefoon of via het contactformulier. Wij verstrekken u graag alle gewenste informatie over dit onderwerp.